ET BÆREDYGTIGT VALG

white-logo

Ambitlocker’s forretningsmodel baserer sig på en SaaS model, dvs. at Ambitlocker både ejer låse og gateways, som stilles op hos kunderne. Da det fra starten har været tanken at løsningen skulle kunne tilbydes som en service, er det i designet tænkt ind, hvordan produktet understøtter dette i alle dets livsfaser. I brugsfasen gælder det særligt optimering af batterilevetiden. Der er således både optimeret på hardware og systemdesign for at bruge så lidt strøm som overhovedet muligt.

I forhold til genanvendelse er låsen designet, så hovedparten af de komponenter der er brugt i låsen kan genanvendes i nye låse, og da Ambitlocker indsamler udtjente låse vil op imod 70% af delene fra udtjente låse genanvendes direkte i nye låse uden yderligere forarbejdning. Ambitlocker er desuden medlem af Elretur og lever op til kravene for Producentansvaret.